Hotel room in contrasting colors

Hotelowy numer jest dokonany w eklektyczności.