Lvovskiy, two-level (loft)

Loft, w szczycie popularności, i podkreśla smak gospodarzy domu.