One room apartment (Germany)

Apartamenty w Niemczach. Lakonicznie prosto, lecz stylowy.